Krav om strømmåler

Styret har bestemt at alle som benytter strøm ved opplag på land eller vann skal betale for strømmen.  Måleren skal betales av bruker.

Forslag til strømmåler:

 http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Timer/Multifunksjonell-energimaler-2000037639/

Vi gjør oppmerksom på at foreslått måler er for innendørs bruk.  Bruker står fritt til å velge annen strømmåler.

Så fort strømmåler er anskaffet og tatt i bruk senest 15.12., meldes tellerstand til:

Willy eller Tor Walter i bua eller Jan Stalsberg med en SMS til  909 11 251

Deretter skal tellerstand meldes etter avsluttet opplag, senest 01.04.18, Faktura utstedes etter dette.

Ordningen bygger på tillit.