Oppdatert: Viktig melding til de som har båt på vann og land

Vi minner om at det er viktig å følge opp båter som ligger på vannet. Eventuelle skader på havneanlegget betales av båteier.

Det er også ett par båter på land som er fulle av is!