Båtopptak

Båtopptak lørdag 25. september kl 08:00 og lørdag 23. Oktober kl 08:00.

Søknadsfrist 01. september via Havneweb.

Prisen for opptak er kr 1.000, vår faste sjåfør kommer med kranbil.

Ansvarlig for opptak blir Jan Stalsberg og Torleif Jensen.

Det er begrenset med plasser, medlemmer med fast plass prioriteres.

Knarberg Båtforening har blitt livbøye-fadder

Mandag 21.06. ble Knarberg Båtforening «fadder» for tolv livbøyer fra vårt forsikringsselskap Tryg. Bøyene er plasser ut i anlegget med håp om at det aldri blir behov for dem.

På bilde er fra venstre Fredrik Skarsteen i Tryg, Roar Aasvang leder og Jan Stalsberg nestleder og fungerende havnesjef i Knarberg Båtforening

Husk at du som er medlem av Knarberg også er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Medlemskapet gir rett til gunstig forsikring via Norske Sjø som er KNBFs forsikringsordning. Ordningen forvaltes av forsikringsselskapet Tryg. Trenger du hjelp til forsikring kan du kontakte Fredrik Skarsteen eller andre i Tryg.