Medlemsmøte mandag 18. november 2019 kl. 19.00

Til medlemmer i Knarberg Båtforening

Invitasjon til Medlemsmøte:

Mandag 18. november 2019 kl. 19.00

Sted: Seilforeningens lokaler på Fjærholmen

Styret inviterer til medlemsmøte mandag 18. november 2019 kl.19.00 i Seilforeningens lokaler på Fjærholmen.

Knarberg båtforening har i år tatt i bruk datasystemet Havneweb for administrering av driften av båthavna. Etter å ha fått noen måneder med driftserfaring har styret forbedret og endret enkelte rutiner for å få mer effektiv drift av båtforeningen. I den forbindelse er det utarbeidet og vedtatt et nytt reglement for foreningen som er lagt ut på båtforeningens nettsider, www.knarberg.com

Styret vil på medlemsmøte gå gjennom de viktigste endringene. I tillegg vil vi svare på spørsmål og vise bruken av Havneweb etter spørsmål og behov. Styret ser at enkelte medlemmer av båtforeningen disponerer båtplasser som ikke samsvarer med båtens størrelse. Blant annet har flere åpenbart for liten båt i forhold til båtplassen de disponerer, og at dette vedvarer over en lang periode. Styret vurderer derfor å innføre regler som gir styret større myndighet til å endre på fordelingen av båtplasser. Det er også hvert år et problem at det er båter i båthavna som ligger på feil plass, båter som ikke skal være i havna i det hele tatt, osv. Det er ofte tidkrevende å spore opp eierne til disse båtene. Styret vurderer derfor å innføre at alle som har båtplass i Knarberg må registrere sin båt i et av de tilgjengelige offentlige registrene. Dette vil øke sikkerheten i båthavna og gjøre arbeidet med forvaltningen av havna enklere. Styret vet at det er synspunkter på slike tiltak blant foreningens medlemmer, og vi vil derfor benytte medlemsmøtet til å diskutere utfordringene og mulige løsninger. Det presiseres at medlemsmøtet ikke tar beslutninger i disse sakene. Dersom det blir aktuelt, vil styret fremme eventuelle regelendringer av denne typen på årsmøtet våren 2020 for behandling og vedtak.

Styret vil også gjennomgå og orientere om pågående og kommende arbeider i båthavna, samt orientere om samarbeidet med Færder kommune.

Vi håper du har anledning til å komme og at vi ses på medlemsmøtet 18. november. Det blir servering etter tradisjonene i båtforeningen. Velkommen.

Med vennlig hilsen for styret i Knarberg Båtforening

Roar Aasvang