Informasjon til Knarberg Båtforenings medlemmer

Her gjengir vi e-post som er sendt til våre medlemmer torsdag 28. januar 2021:

Til medlemmene i Knarberg Båtforening. 

Hei,

Det er viktig at du gir informasjon om eventuell endring eller ønske om endring av båtplassen i 2021, og at det gjøres før 1. mars.  Det kan være ønske om bytte (opp/ned) og om det er midlertidig eller permanent, oppsigelse, overføring til barn, og ønske om jolleplass.  Det er også viktig at vi får beskjed dersom båtplassen ikke skal benyttes i år. 

Se vedlagte nedenstående informasjon. 

Det hjelper oss veldig i administrasjonen av båthavna at vi får beskjed tidlig og innen fristen 1. mars. 

På forhånd takk for hjelpen.  

Mvh, Roar

Med vennlig hilsen

Roar Aasvang


Knarberg Båtforening

raasvang@online.no – Mobil: +47 91320493