Båtopptak

Båtopptak lørdag 25. september kl 08:00 og lørdag 23. Oktober kl 08:00.

Søknadsfrist 01. september via Havneweb.

Prisen for opptak er kr 1.000, vår faste sjåfør kommer med kranbil.

Ansvarlig for opptak blir Jan Stalsberg og Torleif Jensen.

Det er begrenset med plasser, medlemmer med fast plass prioriteres.