Vaktinstruks pr. juni 2017

Vaktinstruks for Knarberg Båthavn

1. Les denne instruksen før vakt startes og kvitter i vaktboka for at den er lest. Du skal skrive navnet ditt med blokkbokstaver og oppgi plass-nummer vakta gjelder for, oppgi også ett telefonnummer du kan nås på i etterkant dersom det er forhold som i ønskes avklart.

2. Det skal alltid være to på vakt i havna.

3. Du skal benytte Knarbergs gule vest når du er vakt, dette for å identifisere at det er du som er vakt.

4. Du er ansvarlig for at begge bommene er lagt ned ved vaktens start, slik at all biltrafikk passerer utenfor foreningshuset og du har kontroll med trafikken.

5. Du skal ved første vaktrunde gå til pir 1 (den nordre med gjesteplasser) og bistå eventuelle båtgjester med å få betalt havneleien som er kr 150 pr. døgn. Vi har betalingsterminal i foreningshuset som kan benyttes til innbetaling.
OBS! Noen av plassene kan ha avtalt betaling direkte med personer i havneforvaltninga og skal derfor ikke betale til deg. Den som betaler skal få tildelt en Gul plastkvittering som skal festes på båten, påse at til og fra dato blir skrevet på.

6. Fiske fra Pir 1 kan foregå i tidsrommet 08:00 til 21:00 av personer som ikke har tilknytning til havna i den del av året hvor det er betalende båtgjester. Det må være framkommelig på piren for pirens faste leietakere, båtgjester og brannvesen. Se også til at piren fremstår ryddig og ren.

7. Du skal gå vakt-runder minimum en gang pr. time. Vaktrunden innbefatter å gå gjennom hele havna og ut på hver enkelt pir. Du skal påse at alle båter ligger tilfredsstillende fortøyd og at de ikke er i fare for å synke.

8. Du skal foreta tømming av søppel på toalettene, foreta vask ved behov.

9. Du skal kontrollere at dusjen fremstår ren, foreta vask ved behov.

10. Du skal sørge for at vaktrommet er rent og fritt for søppel, foreta vask ved behov.

11. Når du går vakt-runder skal du skal ta med eventuell søppel som du finner i havna og legge dette i Søppelcontaineren. Sørg også for at det ikke står søppel utenfor søppelcontaineren. Det er kun betalende båtgjester, hytte-eiere med avtale og foreningens medlemmer som kan benytte containeren. Påse derfor at dette overholdes.

12. Når du avslutter vakta skal du sammen med den du har gått sammen med, kvittere i vaktboka. Har det vært hendelser eller andre forhold som du mener skal rapporteres skrives dette inn i boka. Husk også å oppgi klokkeslettet du avsluttet vakta.

    HVIS SITUASJONER SKULLE OPPSTÅ HVOR DERE FØLER USIKKERHET ELLER FØLER DERE TRUET, TREKK DERE TILBAKE OG TILKALL POLITIET TLF 112 ELLER TILKALL HJELP PÅ ANNEN MÅTE. RING OGSÅ ETT AV MEDLEMMENE I STYRET HVIS MULIG.

Vedtatt av Styret juli 2017