Kranløft

Vi fikk ny kran sommeren 2011 av typen Donati.
Kranen løfter 10 tonn med en bom på 5,5 meter og har en svingradius på 360 grader. Kransøylen er 11 meter høy
 
Ett hiv (opp eller ut) koster avhengig av båtstørrelse se prislsta.
 
Til Knarberg Båtforening skal det betales med bruk av betalingsautomat.  Kontantbetaling tillates kun i unntakstilfeller.   Beløpet til kranfører skal betales direkte i kranfører, og ikke via båtforeningens betalingsterminal.  Betaling til kranfører som eventuelt er betalt via båtforeningens betalingsterminal vil ikke bli betalt videre til kranfører fra Knarberg Båtforening.

Trenger du kranfører kan du ringe
Thor Walter Hansen 996 97 814 eller
Willy Johansen 908 94 318
 
Det regnes som ett hiv hvis båten tas opp og ut i løpet av en time.