Øvrige verv

Assisterende havnesjef

Navn Mobil E-post
Revisorer
Frede Norheim 911 19 424 ferdenor@online.no
Ivar Sætre 918 52 357 ivar@ff7.no
Havnesjef (fungerende)
Jan Stalsberg 909 11 251 janstal@online.no
Tor Walter Hansen 996 97 814 tor.walter@dukamail.no
Brygge- og anleggsansvarlig
Willy Johansen 908 94 318
Rengjøring og vaktsjef
Iselin Skagen 986 95 968 iselin_skagen@hotmail.com