Vaktinstruks 2021

Vaktinstruks Knarberg Båthavn


VAKTENE SKAL GÅ RUNDER MINST HVERT 30. MINUTT
##
HENDELSER I LØPET AV VAKTA SKAL FØRES I VAKTPROTOKOLLEN
##
VAKTENE SKAL BÆRE VAKTVEST FOR Å SYNLIGGJØRE AT VAKTENE ER TIL STEDE
##
HVIS SITUASJONER SKULLE OPPSTÅ HVOR DERE FØLER USIKKERHET ELLER FØLER
DERE TRUET, TREKK DERE TILBAKE OG TILKALL POLITIET TLF 112 ELLER TILKALL HJELP PÅ ANNEN MÅTE.


RING OGSÅ ET AV MEDLEMMENE I STYRET
##
8. februar 2021, Styret i Knarberg Båtforening