Prisliste

Knarberg Båtforenings oppdatert prisliste pr. august 2021

Etter vedtak på årsmøtet i Knarberg Båtforening 9. april 2014 (gjelder medlemskontingent, årlig leie, rentefritt lån fra medlemmene, og vedtatt budsjett). Øvrige priser vedtatt av styret 2. mars 2015, og 18. mai 2015 (innleie av vakt).

Medlemskontingent
Årlig medlemskontingent: kr 250,-.
Et medlem som ikke betaler årlig kontingent etter 2. gangs purring kan slettes som medlem.

Søknad om leie av fast båtplass
Fra 5.mars 2015 gjelder gebyr på kr 300 for søknad om leie av fast båtplass. Beløpet gjelder også som medlemsavgift i Knarberg Båtforening i søknadsåret. Dato for registrert innbetaling gjelder som søknadsdato, og det er fra denne dato søker opparbeider søknads-ansiennitet.

Alle søkere som leier fast båtplass må være medlem i Knarberg Båtforening. For senere år enn søknadsåret, så faktureres medlemskontingent som altså må betales for å kunne stå på søkerlisten.
Dersom man mister medlemskapet på grunn av manglende betaling av medlemskontingenten, så slettes man også som søker om leie av fast båtplass.

Årlig leie for medlemmer med leierett til fast båtplass
Årlig leie for leierett til fast båtplass: kr 1.250,- pr. breddemeter.
Dersom et medlem med leierett til fast båtplass ikke betaler medlemskontingenten eller årlig leie etter 2. gangs purring, så kan man slettes som medlem og man mister leieretten til fast båtplass.

Rentefritt lån fra medlemmer med leierett til fast båtplass
Fra medlemmer med leierett til fast båtplass ytes et rentefritt lån til Knarberg Båtforening på kr 11.500,- pr. breddemeter. Knarberg Båtforening tilbyr plasser med breddemeter 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 og 5,0. Lånet betales tilbake når leieretten til fast båtplass sies opp.

Halvplass
Leier betaler kr 2.750 pr. år. Leiere av halvplass må betale medlemskontingent.

Sesongplass
Leier betaler: Årlig leie pr. breddemeter er kr 1.650 pluss kr 500 i administrasjonsgebyr til båtforeningen. I tillegg må den som leier sesongplass være medlem i Knarberg Båtforening og betale medlemskontingent.

Utleier betaler: medlemskontingent
Jolleplass
Leie av jolleplass for en sesong. Kr 500,-.

Vakt
Innleie av vakt: kr 1.000,-
Avgift for ikke å ha møtt til vakt – selv eller ved innleie: kr 1.500,-

Vinteropplag på land
Pr. fot: kr 35,-. Minimum kr 500,-. Fakturagebyr på kr 50,- tilkommer.
Opptak og utsett: pris etter avtale med kranbiler

Vinteropplag på sjøen ikke medlem (uten strøm)
Vinteropplag i sjø for en sesong: kr 3.500,-. Prisen er uten strøm.

Kran

Bruk av kran defineres som ett hiv, opp eller ut. (Det regnes som ett hiv hvis båten tas opp og ut i løpet av en time)

Prisen for kranbruk består av to komponenter:

1. – Båtforeningens andel (se under), er avhengig av båtens størrelse, beløpet betales på  Vipps.

2. – Kranfører betales kontant til kranfører med kr 200 pr. løft (ett løft er enten opp eller ut).

Prisen er:

Båter inntil 20 fot Totalt Kr 200

Båter inntil 25 fot Totalt Kr 300

Båter inntil 30 fot Totalt Kr 450

Båter over 30 fot Totalt Kr 600

Foreningens faste kranførere er :

Willy Johansen               Tlf. 90894318

Thor Walter Hansen   Tlf. 99697814

Torleif Jensen                Tlf. 90748963

Nils Helge Silbodal      Tlf. 91167227

Ivar Sætre                        Tlf. 91852357

Rampe

Bruk av rampe for båtutsett med henger
Bruk av utkjøringsrampe for utsetting av båter på henger: kr 50,-
Betalingen dekker ett båtutsett, mens opptak er gratis.
Betalingen foregår via Vipps.

Gjesteplass
Kr 250,- pr. påbegynt døgn regnet fra kl. 19.00. Prisen inkluderer strøm, tilgang til dusj, eget toalett og bruk av vaskemaskin..

Elektrisitetsavgift for båt på vannet, max 200 W
Sommer: kr 0,- (videreført prøveordning)
Vinter: Prisen fastsettes senere.

Bytte av plass
Administrasjonsgebyr til båtforeningen: kr 500,-.
Det tas ikke administrasjonsgebyr ved bytte til båtplass med mindre bredde enn den plassen man bytter fra.

Leie av høytrykksspyler
Bruk av høytrykksspyler: Kr 100,- pr. time.