Fellesuttak båt Knarberg båthavn våren 2020

Båtuttak fredag 24. april kl. 16.00

Båtuttak lørdag 09. mai kl. 08.00

E-post sendes til post@knarberg.com

Freddy kommer med kranbil.

De som har brukt strøm i vinter, gi beskjed.

I disse coronatider, husk å holde avstand og ta hensyn til hverandre.

Spørsmål vedr. uttak kontakt:

Jan tlf. 909 11 251

Willy tlf. 908 94 318