KNBFs ABC for en god båtsommer

KNBFs ABC for en god båtsommer

Artikkel hentet fra www.knbf.no og skrevet av Cecilie Klem

Enten du er fersk båtfører eller erfaren skipper: Les Sjøvettreglene, lær deg vikepliktreglene til sjøs og les KNBFs sjekkliste for god sjøsikkerhet. Dette skal ikke bare bli tidenes båtsommer, det skal bli tidenes beste båtsommer.

Tekst: Kristian Tornes, Stig Hvide Smith og Cecilie Klem

Aldri før har det vært så mange båter på sjøen som i år. KNBFs båtforeninger opplever stror pågang, båtregistrene merker økt pågang og det meldes om rekordsalg av både nye og brukte båter. I tillegg viser flere undersøkelser at de som allerede har båt, skal bruke båten mer i sommer. Blant annet på grunn av reiserestriksjonene grunnet koronakrisen vi fortsatt befinner oss i.

KNBF har samlet alle råd og tips for god sikkerhet og en trygg, hyggelig og sosial båtsommer i artikkelen du nettopp har begynt å lese.

Førstereisskipper?
Kjøper du båt for første gang, må du kanskje ha båtførerbevis. Alderen din, båtens og motorens størrelse avgjør hvilket bevis du trenger. Sett deg inn i de ulike sertifikatene i Sjøfartsdirektoratets gode oversikt.
Trenger du ikke å ta båtførerprøven, bør tilegne deg en del kunnskap før du legger ut på sjøen:
– Lær deg navigasjon og lesing av sjøkart.
– Du må kunne sjømerkesystemet. 
– Du må sette deg godt inn i Sjøvettreglene.
– Du må lære deg Sjøveisreglene
– Og det er veldig bra om du leser deg opp på hva som er obligatorisk sikkerhetsutstyr i din båttype (se nedenfor) og ikke minst: lær deg å håndtere utstyret.
– Øv deg på å legge fra og til brygge, øv deg i kjent farvann og bli kjent med farkost, fart og hvordan båten oppfører seg i møte med ulike typer vær.

Grunnleggende råd for økt trygghet på sjøen:
– Dra ikke ut uten å ha prøvekjørt eller seilt båten i kjent, skjermet farvann.
– Øv i flere omganger i flere typer vær til du føler deg trygg. Kjør i høy og lav fart, i svak og sterk vind, og til og fra brygge.
– Lær deg å bakke og finnavigering i trange farvann, ved tilleggingspunkter og i havneområder. Øv med og uten mannskap og/eller passasjerer og annen last om bord.
– Reguler farten etter det farvannet du er i, senk farten hvis det gir økt trygghet uavhengig av fartsregulering.
– Er du usikker på farvannet eller båttrafikken rundt deg: Senk farten og hold god avstand.
– Hvis mulig, vær to som kan føre båten om bord til enhver tid.
– Førere av båt må følge nøye med foran båten. Uoppmerksomhet kan få fatale følger.
– Alle bør oppholde seg på sikker plass i båt i fart.
– Ikke overlast båten. Fordel lasten eller passasjerene på en slik måte at stabilitet og styreevne opprettholdes.
– Bruk flyteplagg eller redningsvest.

Råd om alkoholinntak og båtbruk:
– Bli enig om hvem som skal føre båten og som skal holde seg edru, også på hjemturen.
– Husk at uforutsette ting skjer på sjøen, også når du ligger fortøyd. Når du er beruset takler du det dårligere.
– Meld fra til politiet om uvettig kjøring eller mistanke om promillekjøring. Ring 02800.
– Sjekk ut kampanjen Klar for sjøen. KNBF er stolt partner og pådriver for denne kampanjen i regi av organisasjonen Av-og-til.

Teknisk huskeliste før du drar på tur, i prioritert rekkefølge:
– Skift drivstoffilter om de ikke nylig (i tid, ikke motortimer) har vært skiftet.
– Rens sjøvannsfilter dersom du ikke nettopp har gjort det.
– Sjekk drivstofftanken for vann i drivstoffet. Ved tvil, få profesjonell assistanse.
– Sjekk alle bunnventiler og skift dem ved tvil om tilstand.
– Sjekk alle slanger for sprekkdannelse og etterstram slangeklemmer.
– Sjekk trykket hvis du har gass om bord.
– Sjekk redningsvester med patron og husk generelt ettersyn.
– Oppdater sjøkartene til nyeste versjon. Det blir hele tiden tegnet inn nye grunner og sjømerker.
– Sørg for å ha med langt tau, sjakler og kroker som kan benyttes til slepetau. Pluss ekstra redningsutstyr.

Forsiktighetsregler i koronasituasjonen:
Brukere av fritidsbåt bør vise hensyn og ta forholdsregler for å minske smittefaren og unngå å belaste nødetater og redningsmannskaper unødig. Gjør derfor tiltak for å minske risikoen for å komme i en nødsituasjon.
– Hold deg i kjent farvann og følg leden hvis du ikke er lokalkjent.
– Sjekk regelverket og eventuelle restriksjoner i gjestehavner du ønsker å besøke, særlig viktig på langtur. Orienter deg alltid godt om smitteverntiltak i gjestehavner og kommuner.
– Må du oppsøke eller legge til i uthavner eller havner der det er tett sammenstimling av båter, sørg for å holde avstand, vask hender, nys og host i armhulen eller papirlommetørkle.
– Ikke fortøy båtene fender til fender hvis du ikke kan gå tørrskodd på trygg avstand til brukerne av nabobåten, hold alltid god avstand, helst to meter.

Liste over nødvendig sikkerhetsutstyr:
Brannslukningsutstyr (påbudt)
Fendere (minimum 4, helst 6)
Rikelig med fortøyningsutstyr og tauverk
Førstehjelpsutstyr
Kompass
Lanterner
Lenseutstyr
Livbøye og/eller livline
Signaliseringsutstyr som fløyte
Ekstra redningsvester
Reservedrivstoff
Sjøkart
Åre (i båter det er mulig å ro)

Og synes du denne listen er overveldende, eller mangler du mye av det som står oppført, bør du vurdere å vente med å legge ut på tur til du har skaffet utstyret.

Opplag på land – søknadsfrist 1. september

Ønsker du opplagsplass på land i havna? Søknadsfristen er 1. september.

Du logger deg på Havneweb og melder ditt behov.

Det er begrenset med plass i havna. Har du mulighet, vær så snill å ta med båten hjem.

Det er fellesopptak 26. september og 17. oktober og du angir om du skal være med på fellesopptaket og hvilken dag som passer.