Valgkomite

Navn Mobil E-post
Leder
Jan Stalsberg 909 11 251 janstal@online.no
Medlemmer
Susanne Schneider 4004 4006 sus@skagastol.no
Erik Fusdahl 918 80 987 erik@fusdahl.no