Søke medlemskap uten båtplass

Du kan være medlem hos oss uten å ha båt og eller båtplass. 

Ønsker du å bli medlem, gå til Havneweb www.havneweb.no og registrer deg.

Medlemskapet koster det det samme for alle medlemmer. Dessverre kan ikke personer uten permanent registrert bostedsadresse i Færder kommune få fast plass men det er mulig å leie sesongplass år for år. En sesongplass er en båtplass som den som disponerer den ikke skal benytte den aktuelle sesongen. 

Har du lyst til å bidra med arbeid i havna så er du velkommen til dette.