Gjesteplasser

Vi har 5 – 10 gjesteplasser avhengig av de gjestende båters bredde. Plassene er merket med GJESTEPLASSER.

Pris er Kr 300 pr. påbegynt døgn regnet fra kl. 19.00. Prisen inkluderer tilgang til dusj, eget toalett og bruk av vaskemaskin og betales via Vipps.

Strøm på bryggen er ikke inkludert og betales via foreningens strømløsning (når løsningen er klar).

Gjesteplasser forbeholdes gjestende båter fra og med 15.05 til og med 15.09 – sommersesong.

Utenom sommersesongen er prisen for leie av gjesteplass kr 250 pr. påbegynt døgn regnet fra kl. 19.00.  Dusj, vaskemaskin og toaletter er ikke åpne i denne perioden, og inngår dermed ikke i leieprisen.

Medlemmenes plasser, som leies ut i korte perioder (enten til medlemmer uten sommerplass eller tilreisende) leies ut for Kr 500 pr. uke.

Medlemmene gir beskjed til Havnesjef dersom plassen er ledig.

Utenom sommersesongen kan gjesteplassene leies for Kr 500 pr. uke pluss strøm.

Vi henstiller gjestende båter om IKKE å benytte våre medlemmers plasser uten tillatelse, disse er merket med MEDLEM, tilsvarende gjelder for brannbåten og Fulehuk Fyr.

Feilplasserte båter ser vi oss nødt til å fjerne for eiers regning og risiko.