Til søkere av medlemskap, båtplass og eller sesongplass

Rutinene for å søke om medlemskap, båtplass eller sesongplass er endret fra 01. juni.

Du trykker på Søke om båtplass så videresendes du til Havneweb hvor du kan søke om medlemskap. båt plass og eller sesongplass.

Alle kan søke om medlemskap.

Fast plass krever at du er bostedregistret i Færder kommune.

Leieplass er for alle, men medlemmer som søker om fast plass prioriteres først, deretter medlemmer og til slutt alle.

Noe du lurer på, så benytt vårt kontaktskjema. Husk at vi arbeider på fritiden vår så ikke forvent svar umiddelbart.

Informasjon om vaktordningen i havna

Vi har nå tatt i bruk dataløsningen Havneweb, og det er Havneweb som setter opp vaktlisten.  Vaktlisten er tilfeldig satt opp og ikke kronologisk etter plass i båthavna som tidligere.  For enkelte av dere så betyr det du kan få vakt i år selv om du hadde vakt i fjor. MEN for senere år så vil Havneweb ta hensyn til at du har hatt vakt foregående år ved oppsett av ny vaktliste.  Året 2019 er et overgangsår. 

Skulle ikke den oppsatte vakten passe for deg, er du selv ansvarlig for å ordne bytte eller eventuelt skaffe en stedfortreder over 18 år. Du kan alternativt leie en vakt ved å kontakt vaktleder Iselin Skagen, tlf.: 986 95 968

Leid vakt koster kr 1.000.

Uteblir du fra vakten uten å ha varslet vil du umiddelbart etter, bli fakturert med kr 1.500,- i gebyr.

Vaktperioden i 2019 er fra mandag 20. mai og avsluttes søndag 15. september. 

Årets vakttider er:

–       Søndag til torsdag:           kl. 20.00 til 02.00

–       Fredag og lørdag:             kl. 21.00 til 04.00 

Husk at alle besøk i havnen i vakttiden skal skje ved at vaktene orienteres for å oppnå en best mulig vakt.  Det er styrets ønske at en sikker båthavn med en hyggelig vaktstyrke vil bidra til økt trivsel for alle.

Datoen for når du evt. skal ha vakt finner du i Havneweb på din profil.  Vaktlisten er også satt opp på tavla inne i klubbhuset.

Vaktinstrukten finner du HER