Båtopplag på land vinteren 2018 – 2019

Båtopplag på land er kun ett tilbud til medlemmer med fast båtplass. Det forutsettes at alle som har plass hjemme, tar med båten hjem da vi har svært begrenset plass.

Søknadsskjema finner du her

Skjema mottas fra lørdag 01.09. kl. 00:00

For tidlig mottatte skjema behandles ikke.

Det er fellesopptak lørdagene 29. september og 20. oktober begge dager fra kl. 08:00. Vår faste kranfører kjører. Pris kr. 1.000 + evt. mast.

Bestilling av opptaksendes til Havnesjef Jan Stalsbergpå e-post janstal@online.no

Plassering på land styres av Willy Johansen og Jan Krogh. Det er ikke tillatt å sette fra seg båt uten deres  godkjenning. Denne vil i så tilfelle bli fjernet på eiers regning og risiko.

Ønskes det strøm utover det faste tilbudet, så anmerk dette i skjema. Alle kabler skal være av godkjent type og kvalitet egnet til formålet.

Kortlenke http://q.gs/ENS9N