Felles utsett 2018

Årets to dager for utsett av båt blir:

  • Lørdag 28. april fra 08:00
  • Fredag 11. mai fra 16:00

Det er Freddy som kjører.

Påmelding til Jan Stalsberg med ønsket dato til e-post: janstal@online.no

Gi beskjed i god tid!

Andre som ønsker å benytte havna til utsett, må tilpasse seg.

Krav om strømmåler

Styret har bestemt at alle som benytter strøm ved opplag på land eller vann skal betale for strømmen.  Måleren skal betales av bruker.

Forslag til strømmåler:

 http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Timer/Multifunksjonell-energimaler-2000037639/

Vi gjør oppmerksom på at foreslått måler er for innendørs bruk.  Bruker står fritt til å velge annen strømmåler.

Så fort strømmåler er anskaffet og tatt i bruk senest 15.12., meldes tellerstand til:

Willy eller Tor Walter i bua eller Jan Stalsberg med en SMS til  909 11 251

Deretter skal tellerstand meldes etter avsluttet opplag, senest 01.04.18, Faktura utstedes etter dette.

Ordningen bygger på tillit.